آقاجان !

آقاجان !

از حسرت نگهت در این دنیا مانده ام که از کرمت به من بینوا نظری کنی.به جز از در خانه ای تونشان هیچ در ندارم در کدامین روز می خواهی

نشانی درب خانه ات را به دهی!


/ 2 نظر / 24 بازدید

سلام دعوت شدید http://139234.persianblog.ir/

م.پارسا قاسمی

سلام سعید جان در یک کلام حرف دل بود، حرف دلی که هر روز زخم می خورد در پناه حق