یکی شبیه خودت

وقتی می خواهیازدواج کنی با کسی ازدواج کن که دست کم یک چهارم کتاب هایی که تو دوست داری راخوانده باشد و بتواند در موردشان حرف بزند،یک پنجم فیلم هایی که تو دیده ای و بهوجدآمده ای را دیده باشد و اگر به وجد هم نیامده دست کم بفهمد که می شود از دیدن یکفیلم هم به وجدآمد،این بدان معنی نیست که تو چون این طور هستی خوبی و او  اگر اینطور نباشد آدم خوبی نیست ،این ها برای این است که بتوانید با هم حرف بزنید و حرف همرا بفهمید بدون این که از هم ناامید شوید.

شر و ور هم نباف کههمسر من باید مکمل شخصیت من باشد و آن چه هریک نداریم دیگری بدارد،این حرف ها چرت وپرت هایی ست که مشاورها وقتی سر همسرها می خورد به سنگ به ناچار برای ادامه زندگیتحویل شان می دهند،وگرنه خدا نمی فرمود مؤمنان برای مؤمنان،راستگویان برایراستگویان،ناپاکان برای ناپاکان،می گفت :راستگویان برای دروغ گویان،ناپاکان برایپاکان،نه؟

قصه هم سرهم نکن کهاز تکرار خودم بیزارم و خسته می شوم اگر یکی جفت خودم بیاید بشویم ما،کسی را اسیرخودت نکن با این منطق مزخرف ،

خلاصه عزیزم از اینخبرها نیست،برو دنبال یکی که  شبیه خودت باشد.

مرحوم نادر هم درچهل نامه کوتاهش گرچه گفته که بگذار هریک راه خودمان را برویم،ترانه خودمان را سردهیم ولی با هم باشیم،ولی تو که نه صبر او را داری و نه شاید هرگز به تجربه او برسیچنین خطری نکن.

/ 6 نظر / 21 بازدید
هامان

من با کسی ازدواج میکنم که در نگاه اول قلبم بتپد و عقلم بررسی کند و به پاهایم حکم دهد که قدم پیش بگذار و زبان فقط بگوید دوستت دارم.

محمد

سلام وقتی می خوای ازدواج کنی همه این حرفارو بذار کنار از خدا بخواه که کمکت کنه یه همسر خوب قسمتت کنه و قبل از ازدواج از راهنمایی های مشاور کمک بگیر تا مجبور نشی وقتی کار از کار گذشت به مشار رجوع کنی.

بی نام ونشان

ع ش ق فقط یک ک ل ام ع ل ی (ع) از خودشون کمک بگبر کمکت میکنن

فرزانه

سلام همیشه شبیه خود ادم پیدا نمیشه...

فرزانه

سلام خواهش میکنم... نمیدونم شاید ... نظرها متفاوته...

نجوا

سلام...اونم بعد از یه مدت که به دردلات سر نزدم! باورکن این یکی رو باهات موافقم آقای سعید...ما آدمای به ظاهر روشنفکر همیشه دنبال بهترینهاییم غافل از اینکه شاید همین بهترینها یه روزی تبدیل به بدترینها بشن!! اینکه یکی پیدا شه که هم نفست باشه وبه معنای واقعی کلمه درکت کنه به نظر من از همه چی توی این دنیا باارزشتره!