محرم که می آید...

محرم که می‌آید؛

دلت را با خودش می‌برد.

می‌برد و آن را منزه می‌کند، از زنگارهای روزگار.

می‌شوید، عطرآگین می‌کند، صیقل می‌دهد، پاک می‌کند.

محرم که می‌آید؛ دل‌ها خدایی می‌شود، چشم‌ها هم...

و آن را دلیلی نیست، به جز معجزه‌ی خون خدا.

خونی که شراره‌های آن، تا قیام قیامت در دل ظلم‌ستیزان می‌جوشد.

/ 2 نظر / 22 بازدید
سلاله

نمیدونم این محرم جایی دارم؟! برام دعا کن...

علی

[گل]