یعنی دنیا بنده مخلص خداست؟

اینطور که می گویند، این دنیایی که این همه بهش بد و بیراه می گوییم هم عاقبت به خیر خواهد شد وروزی چشمش به جمال عشق روشن.دل بیچاره من و تو که این همه از عشق گفته و در سفته و دنیا خورده، اگر بی نصیب بماند چه؟!خداوند برای هیچ چیز به قطعیت قول رستگاری نداده است؛ الا برای مومنان و بندگان مخلص.

/ 4 نظر / 20 بازدید
گمشده

هیچکس فکر نکرد... که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست و همه مردم شهر بانگ برداشته اند که چرا سیمان نیست و کسی فکر نکرد که چرا ایمان نیست و زمانی شده است که به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست

بی نام ونشان

[گل]

فاطر

سلام ما که هنوز اندر خم یک کوچه ایم!!! التماس دعا