فرصت نوشتن

اگر کلمات همراه من نباشند دلم می پوسد. اگر فرصت نوشتن را از من بگیرند مثل درختی که به شوره زاری دور تبعید شده باشد از ریشه خشک می شوم.

اگر کلمات از من بگریزند و مرا تنها بگذارند از درون می گدازم.

من شب و تنهایی را با کلمات دوست دارم.

این سه چیز: شب و تنهایی و کلمات، همیشه به دادم رسیده اند. در آخرین لحظه ای که نزدیک بوده از بالای غفلت و سرگردانی سقوط کنم دستم را گرفته اند و به سوی خود کشیده اند. هنگامی که فکر می کردم روبرویم هر چه هست سنگ است و همه درها بسته است و همه چراغها خاموش است و چشمها خسته و خواب آلود است و همه دستها ریا کار و نارفیق اند، کلمات به سراغم آمده اند، و به آنها متوسل شده ام. با آنها گفتگو کرده ام و سبک شده ام.

اگر از همه دنیا یک مداد و یک دفتر به من بدهند راضی ام.

می خواهم تا زمانی که کوه ها ریگ می شوند و زمین و دریا ها از هم می پاشند و می شکافند و آسمان پایین می افتد و اسرافیل در صورش می دمد، بنویسم ، بنویسم و بنویسم.

من کلمات را از همه کس و همه چیز بیشتر دوست دارم حتی از تو که بارها با هم به موازات درختان کهنسال رویاها قدم زده ایم و برای ستارگان خاکستر شده سرود خوانده ایم.

اگر قرار باشد عاشق یک چیز باشم نوشتن را انتخاب می کنم. با کلمات می شود به همه کس و همه چیز رسید و عاشق همه چیز و همه کس شد. می شود پائیز را صبح زود سوار قطار کرد و به سفری بی بازگشت فرستاد.

می شود از تابستان قایقی برای تو قرض گرفت. می شود دره های دور افتاده را به آسمان برد و در اعماق اقیانوس ها برای ماهی های دلتنگ مرثیه خواند، می شود از بهار هزاران گوشواره سبز برای دخترکان غریب ساخت.

می شود صدای خود را به شکوفه سیب پیوند زد.

می شود برای اشکهای تو زیباترین دستمال را دوخت.

می خواهم بنویسم و بنویسم و بنویسم، آن قدر که هیچ چیز جز کلمه ای روشن از من باقی نماند.

و حال خدای خوبم ،

دلم می خواهد پر پروانه ها را برایت هدیه بفرستم! دلم می خواهد کودکی ام را به ضیافت شبهایت ببرم و یاس های سپید سجاده ام را با عطر تو خوشبو کنم.

رویش جوانه های باغچه به خاطر توست و نسیم به خاطر وجود توست که ترانه می خواند

/ 6 نظر / 22 بازدید
ilia

سلام خوبی من نفهمیدم این دلگیری تو از چیست ؟؟؟؟

[گل]

سايه

هميشه نوشتنه كه آدموسبك ميكنه منم هميشه بانوشتن عشق ميكنم ومحرم اسرارلحظات تنهاييمه التماس دعا

سمیرا

salam... be roozam va deltange hozoor bahari bemanid..[گل]

1001

زیبا بود. فقط همین....